فرتاک نیوز

شریف آباد تهران با ۳.۶ ریشتر لرزید

ادامه ...