خبر آنلاین

هواپیماهایی که مشتری ندارند

در حالی که خطوط هوایی بزرگ دنیا در مذاکرات خود هیچ هواپیمای جدیدی را در بزرگترین نمایشگاه هوایی آسیا نخریدند،اما تولیدکننده های هوپیما همچنان خوشبینانه به دنبال جلب نظر خریداران هستند.

ادامه ...