جماران

راز وفاداری مردم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

نامهربانی‌ها، قصورها و حتی تقصیرهائی که مشخص است به مسئولان مربوط می‌شود، در طول 39 سال گذشته نتوانسته‌اند به وفاداری مردم ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کند.

ادامه ...