روزنامه هفت صبح

پرسپولیس می تواند در دربی ۸۶ جشن قهرمانی بگیرد؟

وضعیت جدول لیگ برتر ایران و اقتدار فوق العاده پرسپولیس تهران این امکان را به سرخ ها می دهد تا رویایی ترین جشن قهرمانی خود را بگیرند. این جشن از جهتی می تواند رویایی باشد که زودترین قهرمانی در لیگ برتر ایران خواهد بود، دومین قهرمانی برای سرخ ها در سال ۹۶ و البته مهم ترین ویژگی این...

ادامه ...