خبرگزاری میزان

بررسی نقش ایوانکا ترامپ در پرونده ارتباط با روسیه

بازپرس ویژه تحقیقات مربوط به پرونده تبانی میان تیم انتخاباتی ترامپ و مقامات روسیه از بررسی و شفاف سازی مدارک موجود در این خصوص خبر داد.

ادامه ...