شهرفردا

شهرداری اصفهان به سوالات دانشجویان در حوزه شهر پاسخ می دهد

رییس اداره ارتباطات مردمی شهرداری گفت: به سؤالات دانشجویان در زمینه پسماند، قطارشهری و... در رابطه با پایان‌نامه‌هایی که معاونت برنامه‌ریزی شهرداری با آنها داشته است، پاسخ داده می‌شود.

ادامه ...