خبر آنلاین

برنامه دولت برای کنترل بازار ارز چیست؟/نهاوندیان توضیح می‌دهد

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت:«یکی از اولویت های اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است.»

ادامه ...