ایران آرت

فروغ، ابراهیم گلستان را شهره کرد / اظهار نظر عجیب یک شاعر

یک شاعر و منتقد ادبی در اظهار نظری جنجالی مدعی شده که فروغ فرخزاد باعث شهرت ابراهیم گلستان شده است.

ادامه ...