خبر آنلاین

سلطانی:چرا دولت در اصلاحات اقتصادی درنگ کرد؟/فیلم

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:«مشکل اصلی در عملکرد اقتصادی دولت تاخیر و درنگ در اجرای قوانین و سیاست هاست.»

ادامه ...