شفقنا

ژاپن از هر ۹۸۱ پناهجو یک نفر را پذیرفت!

شفقنا- دولت ژاپن از افزایش ۸۰ درصدی درخواست پناهندگی به این کشور خبر داده و تاکید کرد که تقریبا از هر هزار پناهجو با درخواست یک نفر موافقت شده است.

ادامه ...