بهارنیوز

نوبخت: اقتصاد ما نسبت به چین، آمریکا، ترکیه و روسیه بهتر است!

با وجود تمامی مشکلات بر اساس ضریب جینی وضعیت اقتصاد ما نسبت به کشورهای چین، آمریکا، ترکیه و روسیه بهتر است و این که ما ۳ میلیون بیکار و مشکلات اقتصادی داریم به جای خود قرار دارد

ادامه ...