شهرفردا

آمار رشد و رونق مسکن را قبول ندارم

یک کارشناس بازار مسکن افزایش قیمت‌ مسکن را حباب دانست و گفت: مردم عجله‌ای برای خرید مسکن نداشته باشند.

ادامه ...