شفقنا

اطلاعات جعبه های سیاه سانچی در اختیار سازمان بنادر است؟

شفقنا اقتصادی -معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه هر دو جعبه سیاه سانچی در اختیار سازمان بنادر قرار دارد، گفت: هیچ اطلاعاتی از این جعبه ها پاک نشده است. به گزارش شفقنا به نقل از مهر، هادی حق شناس در بیست و پنجمین همایش ارگان های دریایی با بیان اینکه این همایش متاثر از حادثه...

ادامه ...