عصر خودرو

حادثه رانندگی در محور ایرانشهر به خاش 6 مجروح بر جای گذاشت

عصر خودرو- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: حادثه رانندگی در مسیر ایرانشهر به خاش، 6 مجروح برجای گذاشت.

ادامه ...