ایران آرت

سینمای امروز ایران به سمت چهره‌محوری پیش می‌رود / روزگاری فیلم خودش هویت داشت

پیشکسوت سینما معتقد است، سینمای امروز ایران دارد به سمت اقتصاد و چهره‌محوری پیش می‌رود.

ادامه ...