شهرفردا

۱۱ میلیون ایرانی حاشیه‌ نشین هستند

مشاور وزیر کشور گفت: ۱۱ میلیون ایرانی ساکن مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی هستند.

ادامه ...