وبگردی

تصادف وحشتناک موتورسیکلت

یک دستگاه خودروی سواری با سرعت زیاد در خیابانی مشغول به حرکت بود که ناگهان یک موتورسوار با تغییر مسیر ناگهانی، مقابل خودرو قرار گرفت و دو دستگاه باهم برخورد کردند. این حادثه به مجروحیت شدید موتورسوار جوان ختم شد.

ادامه ...