وبگردی

نظر زیباکلام درباره فساد نزدیکان احمدی نژاد

صحبت های دکتر سعید زیباکلام در مورد فساد نزدیکان احمدی نژاد را در این ویدئو مشاهده فرمایید:

ادامه ...