وبگردی

هندی ها چگونه مردگانشان را می سوزانند؟

همانطور که می دانید در هندوستان رسم بر این است که اجساد مردگان را بسوزانند، اگر تاکنون این رسم را با چشمان خود ندیده اید با ما همراه شوید.

ادامه ...