سخت افزار مگ

فروش دوبرابری پیکسل‌های گوگل در سال 2017

با ورود به سال 2018، شرکت های حوزه تکنولوژی کم کم آمار فروش خود در سال گذشته را منتشر می کنند. گوگل نیز از این قاعده مستثنی نیست، این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که آمار فروش دستگاه هایش در سال 2017 در مقایسه با 2016 دو برابر شده است، اما مانند همیشه هیچ آمار و ارقامی از این خبر منتشر نکرد....

ادامه ...