جماران

تکلیف ۲۱۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در انبار چه می شود؟

الان نزدیک به هزار تا هزار و 500 میلیارد تومان ارزش کالاهای متروکه در دو استان تخمین زده شده است. رقم 5 هزار میلیارد تومان گفته شده مربوط به 14 هزار ردیف کالایی است.

ادامه ...