جماران

پیروزی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل نسف قارشی

تیم فوتبال پرسپولیس ایران موفق شد در پایان نیمه نخست با یک گل نسف قارشی را از پیش رو بردارد.

ادامه ...