فرتاک نیوز

جعبه‌ سیاه سانچی و کریستال در اختیار سازمان بنادر قرار گرفت

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هر ۲ جعبه سیاه کریستال و سانچی در اختیار سازمان بنادر است، گفت: هیچ اطلاعی از جعبه‌های سیاه پاک نشده و تا چند ماه آینده علت بروز سانحه مشخص می شود.

ادامه ...