وبگردی

۶۰ ثانیه: نظر وزارت صنعت در مورد رای شعبه ۳ دیوان عدالت

در ۶۰ ثانیه ی امروز، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به توافق برای ایمن سازی تراکنش از طریق USSD، نظر وزارت صنعت در مورد کاهش تعرفه ی واردات خودرو و رای دیوان عدالت اداری و صعود اپل به جایگاه چهارم تولیدکنندگان لپ تاپ می پردازیم.

ادامه ...