وبگردی

تصادف زنجیره ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان

در این ویدئو تصادف زنجیره ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان و پائین بودن میزان دید را مشاهده می کنید.

ادامه ...