شفقنا

یک هشدار جدید و جدی؛ ورود مخدری با نام تنباکوی جنسی

شفقنا زندگی- رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور از ورود مخدر جدیدی با عنوان تنباکوی جنسی خبر داد و گفت: این نوع تنباکو آغشته به مخدر به صورت محدود و به شکل مسافری از کشورهای خارجی به کشور وارد شده است. هادی پناهی گفت: این تنباکو ماده ای نوظهور است که دارای ترکیبات محرک و مخدر […]

ادامه ...