خبرگزاری میزان

دومین روز حادثه سقوط هواپیما تهران -یاسوج

عکاس : علی شیربند

ادامه ...