خبرگزاری میزان

عکس روز نشنال جئوگرافیک

در شهر کوانگ نگای ویتنام کارگران برای مراسم سنتی ساخت آبنبات آماده می شوند.

ادامه ...