وبگردی

توقف عملیات جستجوی پیکرهای سقوط هواپیما

عملیات جستجوی کشته شدگان سقوط هواپیما تا روز دوشنبه متوقف شد

ادامه ...