وبگردی

مراسم تشییع شهدای حادثه پاسداران

گزیده هایی از مراسم تشییع شهدای پلیس حادثه پاسداران که توسط افراد منسوب به دراویش به شهادت رسیدند

ادامه ...