وبگردی

دیرین دیرین - ریشه کنی لسانی

این قسمت : ریشه کنی لسانی www.dirindirin.com یک راه مقابله با خشونت و ضرب و شتم

ادامه ...