وبگردی

نجات معجزه آسای یک کودک مصری!

این کودک پس از سقوط از طبقه سوم یک ساختمان، بین آسمان و زمین در بغل مامور پلیس افتاد.

ادامه ...