وبگردی

آتش سوزی در پایانه اتوبوسرانی مدارس پنسیلوانیای آمریکا

در اثر آتش سوزی در پایانه اتوبوسرانی مدارس در وایت هال جنوبی ایالت پنسیلوانیای آمریکا 25 اتوبوس طعمه حریق شد.

ادامه ...