ایران آرت

جنیفر لوپز افغانی ملکه زیبایی انگلستان / تصاویر

حماسه کوهستانی اولین و تنها زن مسلمانی است که به عنوان ملکه زیبایی انگلستان انتخاب شده است.

ادامه ...