وبگردی

افشاگری تند حیدری از فساد پشت پرده صدور مجوزها

صراحت مرتضی حیدری، مجری برنامه پایش درباره پشت پرده طولانی بودن مراحل صدور مجوزهای کسب و کار

ادامه ...