وبگردی

ورود ناگهانی زنبور به برنامه پخش زنده

در یکی از شبکه های تلویزیونی سودان مجری در حال گفتگوی تلفنی با شخصی در طرف دیگر خط بود، که یک میهمان ناخوانده تمرکز وی را حین صحبت به هم ریخت. این میهمان ناخوانده یک زنبور بود که با پرسه های مداوم خود نزدیک صورت خانم مجری او را بسیار کلافه و عصبی کرده بود.

ادامه ...