شفقنا

غوطه شرقی سوریه در جنگ نظامی و سیاسی

شفقنا- ابوالقاسم قاسم زاده در نوشتاری با عنوان غوطه شرقی سوریه در جنگ نظامی و سیاسی! در روزنامه اطلاعات نوشت؛ جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب طرح پیشنهادی آتش‌بس سی روزه در منطقه غوطه شرقی دمشق بدون نتیجه پایان گرفت. قرار شده متن پیشنهادی بار دیگر مورد بررسی و اصلاح قرار...

ادامه ...