ایران آرت

ناگفته‌های نیکی کریمی از حذف کیارستمی و دولت‌آبادی

نیکی کریمی گفت: هر کدام از هنرمندانی که داخل ایران کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، اگر در خارج بودند، قدر می‌دیدند و بر صدر می‌نشستند.

ادامه ...