انصاف نیوز

آورده سیاسی روزنامه کیهان برای اصولگرایان چه بوده است؟

روزنامه ایران نوشت:روزنامه کیهان در طول ۵ سال حیات دولت اعتدال همچنان پرچم مخالفت با دولت منتخب مردم را برافراشته نگه داشته است. رأی ۲۴ میلیونی مردم در دور دوم هم هیچ تغییری در رویکرد این روزنامه نسبت به عملکرد و سیاست‌های دولت ایجاد نکرد. کمتر روزی است که این رسانه اصولگرا در...

ادامه ...