خبر آنلاین

واکنش ایران به بیانیه ضد ایرانی کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب

قاسمی در واکنش به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب گفت: هیچ صلاحیتی برای اینگونه سخن گفتن ندارید.

ادامه ...