ارانیکو

جنگ تجاری ترامپ

با اعلام سیاست‌های جدید تعرفه‌ای واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا، دونالد ترامپ در دومین سال از دوران ریاست‌جمهوری خود، یکی دیگر از شعارهای انتخاباتی مبنی بر حمایت از مشاغل داخلی را اجرایی کرد.

ادامه ...