ارانیکو

جهانگیری، آقازاده‌ها و دهه شصتی‌ها

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در همایش «روز جهانی آینده» اظهاراتی در مورد دهه شصتی ‌ها مطرح کرده بود که این اظهارات به شکل تقطیع شده منتشر شد و سو تفاهماتی ایجاد کرد و چنین منعکس شد که دهه شصتی‌ها هرجا پا می‌گذارند مشکل ایجاد می‌کنند.

ادامه ...