فرتاک نیوز

زنی که با تبر به جان ماشینش افتاد!+فیلم

این زن که به دلیل تخلف، از سوی پلیس متوقف شده بود، بعد اینکه نتوانست پلیس را از توقیف ماشین منصرف کند،در حالی که کودک او نیز داخل ماشین بود، با تبر شروع به تخریب ماشینش کرد. در نهایت او بازداشت شد.

ادامه ...