ارانیکو

تهدید آمریکا توسط اروپا با تعرفه گذاری ۲۵ درصدی بر روی محصولات آمریکایی

امروز قرار است ترامپ سیاست تعرفه‌ای را طی مراسمی امضاء کند و شاید هم تا جمعه طول بکشد،‌نماینده عالی‌رتبه امور مالی اروپا گفته است:ترامپ اگر امروز سیاست تعرفه‌ای را امضاء کند روی محصولات آمریکا 25 درصد تعرفه می‌گذاریم.

ادامه ...