فرتاک نیوز

آخرین وضعیت متهمان خیابان پاسداران

رئیس دادگستری استان تهران گفت: دادگاه قاتل 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می شود.

ادامه ...