ارانیکو

اصلاح ساختاری در دانشگاه آزاد

تغییر و تحولات در دانشگاه آزاد اسلامی این روزها با اخراج برخی استادان مطرح دانشگاهی تحت عنوان اصلاحات ساختاری و اشتغال برای جوانان رقم خورده است.

ادامه ...