شفقنا

ترامپ برای واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه ۲۵ و ۱۰ درصدی گذاشت

شفقنا- رئیس جمهوری آمریکا برای واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه گذاشت با این حال همسایگان کشورش را از این قاعده مستثنی کرد.

ادامه ...