خبر آنلاین

جنیدی:پیگیری دعاوی حقوقی بین ایران-آمریکا رها نشده است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تا جایی که من اطلاع دارم دعاوی مطرح و احکامی از دادگاه درباره بعضی موارد در مقابل آمریکا به خاطر آثار بعضی از تحریم‌ها و اقدامات آن کشور علیه ایران گرفته شده است اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور مدخلیتی ندارد.

ادامه ...