شفقنا

روز به روز اظهار محبت به وجود مقدس حضرت زهرا(س) بیشتر می شود اما معرفت نه/ هیچ کسی در موضوع امر به معروف در موضع برتری قرار ندارد؛ آیت الله قائم مقامی در گفت وگو با شفقنا

شفقنا- آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در این گفت وگو به ویژگی های جامعه صالح و جاهل از منظر حضرت زهرا(س) و تغییر معیارهای دینی توسط قدرت ها اشاره می کند و می گوید: جامعه بدون آگاهی تغییر معیارها را می پذیرد چون قداستی برای کانون و مراکز قدرت قائل هست و احساس […]

ادامه ...