خبر آنلاین

آشنایی ایرانیانِ سن‌فرانسیسکو با «سیل ساکنِ تفکراتِ...» داخل‌نشین‌ها

نیما دهقانی که امروز جمعه 18 اسفند (هشتم مارس) نمایش «سیل ساکن...» را برای چندمین شب در سن‌فرانسیسکو اجرا می‌کند می‌گوید: «متاسفانه نا‌آگاهی و عدم وجود دیالوگ در این سال‌ها، هنرِ مهاجرین را ضعیف و صرفا به وسیله‌ای برای سرگرمی یا فعالیت‌های سیاسی تبدیل کرده است که مخصوصا دومی...

ادامه ...